Rabu, 30 November 2022

Laporan Pelaksanaan Prodeo

 

Laporan Pelaksanaan Perkara Prodeo

Berikut ini Adalah Laporan Pelaksanaan Perkara Prodeo Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Klik Tautan Dibawah ini :


TAHUN 2022

1. Laporan Pelaksanaan Perkara Prodeo Bulan Januari       2022 : red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg  

2. Laporan Pelaksanaan Perkara Prodeo Bulan Februari     2022 : red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

3. Laporan Pelaksanaan Perkara Prodeo Bulan Maret          2022 : red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

4. Laporan Pelaksanaan Perkara Prodeo Bulan April          2022 : red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

5. Laporan Pelaksanaan Perkara Prodeo Bulan Mei          2022 : red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

6.Laporan Pelaksanaan Perkara Prodeo Bulan Juni           2022: red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

7. Laporan Pelaksanaan Perkara Prodeo Bulan Juli           2022: red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

8. Laporan Pelaksanaan Perkara Prodeo Bulan Agustus   2022: red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

9. Laporan Pelaksanaan Perkara Prodeo Bulan September 2022:red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

10. Laporan Pelaksanaan Perkara Prodeo Bulan Oktober    2022:red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

11 Laporan Pelaksanaan Perkara Prodeo Bulan November    2022:red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

12. Laporan Pelaksanaan Perkara Prodeo Bulan Desember    2022:red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg


TAHUN 2021

1. Laporan Pelaksanaan Perkara Prodeo Bulan Januari       2021 : red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg  

2. Laporan Pelaksanaan Perkara Prodeo Bulan Februari      2021 : red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

3. Laporan Pelaksanaan Perkara Prodeo Bulan Maret          2021 : red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

4. Laporan Pelaksanaan Perkara Prodeo Bulan April            2021 :red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

5. Laporan Pelaksanaan Perkara Prodeo Bulan Mei             2021 :red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

6.Laporan Pelaksanaan Perkara Prodeo Bulan Juni             2021 :red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

7. Laporan Pelaksanaan Perkara Prodeo Bulan Juli             2021 : red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

8. Laporan Pelaksanaan Perkara Prodeo Bulan Agustus     2021 : red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

9. Laporan Pelaksanaan Perkara Prodeo Bulan September 2021 : red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

10. Laporan Pelaksanaan Perkara Prodeo Bulan Oktober 2021 : red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

11. Laporan Pelaksanaan Perkara Prodeo Bulan November 2021 : red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

12. Laporan Pelaksanaan Perkara Prodeo Bulan Desember 2021 : red-download-button-arrow-vector-260nw-523242430.jpg

 

HTML tutorial